AKR në Shtime vazhdon procesin e brendshëm zgjedhor
04/11/2016

AKR në Shtime vazhdon procesin e brendshëm zgjedhor

Në kuadër të procesit të brendshëm zgjedhor të AKR-së në Shtime, u mbajtë kuvendi zgjedhor i nëndegës në Fshatin Belicë, ku me shumicë votash kryetar është zgjedhur Alban Sinani.

shtimwe shtime

Foto Galeria

Anëtarsohu Online

M F

Antarsohu dhe behu pjesë e ndryshimit

Nga facebook

më lart