AKR tani me Forum të Gruas në Obiliq
02/11/2016

Në prani të shumë delegateve, dega e Aleancës Kosova e Re në Obiliq mbajti Kuvendin Zgjedhor të Forumit të Gruas.

Në Kuvend morën pjesë edhe koordinatori i degës së AKR-së në Obiliq Vahudin Ibrahimi, koordinatorja e Forumit të Gruas në nivel qendror Mirlindë Gashi, Valon Berisha- koordinator i AKR-së në Prishtinë si dhe monitorimi nga Xhemshit Cakolli.
Kuvendi i Forumit të Gruas më pas i ka vazhduar punimet ku nga procesi i rregullt zgjedhor, me shumicë votash, kryetare e Forumit të Gruas u zgjodh Valdete Ismajli, nënkryetare Hyrishahe Krasniqi dhe Nexhmije Ibrahimi, si dhe sekretare Vedije Qitaku.

obviliq obiliq

Foto Galeria

Anëtarsohu Online

M F

Antarsohu dhe behu pjesë e ndryshimit

Nga facebook

më lart