AKR do të rrisë ekonominë e Kosovës në 12%. (Video)
12/08/2016

AKR është mundësi për të gjithë.
AKR do të arrijë 20% në zgjedhjet e ardhshme parlamentare.
AKR do të rrisë ekonominë e Kosovës në 12%.
AKR do të sjellë njohje të reja të Kosovës dhe anëtarësim në institucione globale dhe rajonale.
AKR ka vullnet, kuadro dhe vizion për një Kosovë të zhvilluar.

Foto Galeria

Anëtarsohu Online

M F

Antarsohu dhe behu pjesë e ndryshimit

Nga facebook

më lart