Të rinjët e AKR-së debatojnë për vlerat liberale
31/07/2015

Forumi Rinor i AKR-së në kuadër të bashkëpunimit me fondacionin Gjerman Fridrich Naumann Stiftung ka mbajtur workshopin e radhës me temën”Forcimin e të rinjëve liberal – Liberalismi, mendimet dhe politikat themelore”, ky bashkëpunim ka për qëllim të edukoj të rinjët e AKR-së në frymen liberale, poashtu i shërben procesit të riorganizimit të partisë, fazë kjo nëpër të cilën po kalon AKR.

Foto Galeria

Anëtarsohu Online

M F

Antarsohu dhe behu pjesë e ndryshimit

Nga facebook

më lart