Informata

Ibrahim Makolli
http://medrks-gov.net/
Sheshi ”Nëna Terezë” pa nr. Prishtinë
ministriaediaspores@rks-gov.net
+381 38 200 17 001

Foto Galeria

Anëtarsohu Online

Mashkull Femër

Antarsohu dhe behu pjesë e ndryshimit

Nga facebook

më lart