Informata

Mimoza Kusari-Lila
http://www.mti-ks.org/sq/Ballina
Rr.”Muharrem Fejza”, p.n Lagjja e Spitalit, 10000 - Prishtinë / Republika e Kosovës
zkp.mti@rks-gov.net
+ 381(0) 38 512 059

Foto Galeria

Anëtarsohu Online

Mashkull Femër

Antarsohu dhe behu pjesë e ndryshimit

Nga facebook

më lart