Vushtrri

Ud. Kryetar i degës: Tasim Gubetini

Nr. tel: 045 384 599


Koordinator: Nasuf Aliu

Nr. Tel: 044 587 170

Email: aliunasuf@gmail.com


Kryetare e Forumit të Gruas: Arta Haxhaj

Email: arta.haxhaj@gmail.com


Kryetar i Forumit Rinor: Ramiz Parduzi

Informata

045 384 599
Na gjeni në facebook

Dega

Foto Galeria

Anëtarsohu Online

Mashkull Femër

Antarsohu dhe behu pjesë e ndryshimit

Nga facebook

më lart